Phương án phòng, chống dịch COVID - 19 khi có trường howpk mắc (F0), nghi ngờ mắc, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) trong trường Mầm non Bản Ngoại
Văn bản liên quan
Sunday, 22/05/2022 - 00:57|
“Thân thiện - Yêu thương - Chia sẻ - Trách nhiệm – Chất lượng - Cống hiến”