Sunday, 22/05/2022 - 02:17|
“Thân thiện - Yêu thương - Chia sẻ - Trách nhiệm – Chất lượng - Cống hiến”

Một số hình ảnh trong giờ hoạt động tiếng anh của các con lớp 5TA3

 

 

 


Tác giả: Lê Thư