Thursday, 21/01/2021 - 03:04|
CHUNG TAY PHÒNG - CHỐNG DỊCH COVID-19

Hoạt động tạo hình "Xé dán vườn cây ăn quả"

Xếp hạng: (0 Xếp hạng)

Một số hình ảnh trong giờ hoạt động tạo hình "Xé dãn vườn cây ăn quả" của các bnaj nhỏ lớp 5TA3.