Monday, 25/01/2021 - 17:00|
CHUNG TAY PHÒNG - CHỐNG DỊCH COVID-19

Một số hình ảnh Đoàn thanh niên với cuộc thi Tìm hiểu về Đảng

          Ngày 24/12/2019 Đoàn thanh niên Trường Mầm non Bản Ngoại tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Đảng cộng sản"

Cuộc thi là một hoạt động thiết thực cụ thể chào mừng 90 năm này thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Các đồng chí Đoàn viên tham gia trả lời các câu hỏi trực tuyến liên quan về Đảng cộng sản Việt Nam, lịc sử hình thành và phát triển, những cột mốc, nhân tố quyết định thắng lợi của dân tộc.

        Qua bài thi trắc nghiệm các đồng chí Đoàn thể hiện được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

         Dưới đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Liên
Nguồn: Sưu tầm