Monday, 25/01/2021 - 16:48|
CHUNG TAY PHÒNG - CHỐNG DỊCH COVID-19

Hoạt động tạo hình: Xé dán đàn cá của các con lớp 5TA3

Một số hình ảnh trẻ hoạt động tạo hình: Xé dán đàn cá


Tác giả: Lê Thư