Sunday, 22/05/2022 - 01:10|
“Thân thiện - Yêu thương - Chia sẻ - Trách nhiệm – Chất lượng - Cống hiến”

Hoạt động áp dụng sáng kiến Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục cảm xúc thông qua các hoạt động trải nghiệm tại lớp 4 tuổi B1 Trường Mầm non Bản Ngoại”.

Hoạt động áp dụng sáng kiến Một số biện pháp  giúp trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục cảm xúc thông qua các hoạt động trải nghiệm tại lớp 4 tuổi B1 Trường Mầm non Bản Ngoại”.


Tác giả: Đô Thị Tính