Monday, 18/01/2021 - 11:38|
CHUNG TAY PHÒNG - CHỐNG DỊCH COVID-19

Các bé lớp 5 Tuổi A5 tham gia trải nghiệm.

Một số hình ảnh của buổi trải nghiệm.