Hoạt động áp dụng sáng kiến "Một số biện pháp phát triển tình cảm kỹ năng xã hội thông qua hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tại lớp 3 tuổi C2 Trường Mầm non Bản Ngoại"

Như chúng ta đã biết, phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ ở trường mầm non là quá trình tác động của giáo viên, giúp trẻ biết cách thể hiện các xúc cảm, rung cảm, hành động của trẻ với mọi người xung quanh, giúp trẻ giao tiếp, tương tác, thích nghi, hoà nhập với xã hội

Sáng kiến đã cải tiến và đưa ra một số biện pháp giúp phát triển tình cảm kỹ năng xã hội thông qua việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho trẻ, trẻ chủ động, tích cực, hứng thú trong quá trình tiếp cận, tăng cường sự tương tác, trải nghiệm. Luôn coi trọng tình cảm, kỹ năng, thái độ, quan tâm xem trẻ được gì qua các hoạt động trải nghiệm đó

Thực hiện theo chủ đề, kế hoạch tuần, ngày (Có thể theo hứng thú, ý thích của trẻ, tiếp tục điều chỉnh ở những hoạt động sau cho phù hợp hơn). Phương pháp tích cực, tận dụng mọi lúc mọi nơi để phát triển tình cảm kỹ năng xã hội ở trẻ, tăng cường sử dụng các đồ dùng đồ chơi, vật liệu tự nhiên, phế liệu để trẻ trải nghiệm trong quá trình hoạt động, tăng cường thay đổi môi trường, tăng cường tạo các tình huống cho trẻ trải nghiệm

Như vậy. Việc áp dụng một số biện phát phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm, là giáo dục trẻ biết cách tự lập, tự tin, tích cực, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nhận và giải quyết các vấn đề thực tiễn gần gũi, biết sáng tạo trong các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, sống biết yêu thương, biết chia sẻ, biết đồng cảm, giúp đỡ bạn, biết chào hỏi lễ phép, giao tiếp phù hợp…Từ đó sẽ hình thành và phát triển ở trẻ năng lực cá nhân, trang bị cho trẻ kỹ năng sống để giúp trẻ hoà nhập vào cộng đồng xã hội, là yếu tố cần thiết giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

Một số biện pháp tôi đưa ra trong sáng kiến đều rất phù hợp với điều kiện của lớp, của trường và phù hợp với đặc điểm của trẻ trong lớp, được áp dụng dựa theo quan điểm ‘‘ Lấy trẻ làm trung tâm’’

Năm học 2021-2022 tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công phụ trách lớp 3 Tuổi C2 Trường Mầm non Bản Ngoại. Lớp có 25 cháu trong đó: Nam là 12 cháu, nữ 13 cháu, tình trạng sức khỏe tốt, đa số các cháu đều học qua nhà trẻ nên trẻ ngoan, quen với chế độ sinh hoạt ở lớp.

Lớp luôn được chọn để tổ chức các hoạt động chuyên đề, các hoạt động mẫu và luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu

Trên thực tế tôi cũng đã chú trọng quan tâm đến việc tổ chức hoạt động phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ song cũng có một vài khó khăn như nhận thức của trẻ không đồng đều, có 2 trẻ mới đến trường năm đầu chưa quen nề nếp còn khóc, lớp có 2 trẻ chậm nói, nói khó nghe (Cháu Thế, cháu Tùng). Trẻ chưa có nhiều các hoạt động khám phá, trải nghiệm, chưa đáp ứng nhu cầu sở thích của trẻ

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tương tác trong quá trình hoạt động, sự chủ động, mạnh dạn tự tin của trẻ trong các hoạt động còn rất nhiều hạn chế

Để đánh giá được thực trạng của trẻ khi tham gia vào các hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển tình cảm kỹ năng xã hội thông qua các hoạt động trải nghiệm, ngay từ đầu năm tôi đã tiến hành khảo sát trên 25 cháu lớp 3 tuổi C2 Trường Mầm non Bản Ngoại. Kết quả thu được như sau

Bảng khảo sát thực trạng phát triển tình cảm kỹ năng xã hội của trẻ ở thời điểm tháng 9/2021 của 25 trẻ lớp 3 tuổi C2 Trường Mầm non Bản Ngoại.

 

Stt

 

Nội dung khảo sát

 

Tổng số trẻ

Mức độ

Đạt

Chưa đạt

Số trẻ

Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

1

Nhận thức về bản thân, tình cảm với các bạn, mọi người xung quanh

 

 

 

25

3

12

22

88

2

Nhận biết trạng thái cảm xúc của bản thân và người khác

4

14

21

84

3

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham gia vào các hoạt động

4

14

21

84

4

Kỹ năng tự phục vụ

3

12

22

 

88

 

            Như vậy, nhìn vào bảng khảo sát thấy rằng tại thời điểm tháng 9/2021, phần lớn trẻ trong lớp chưa có tự nhận thức về bản thân, chưa biết cách thể hiện tình cảm với cô, các bạn, chưa biết thay đổi hành vi phù hợp với trạng thái cảm xúc, chưa có kỹ năng ứng xử, giao tiếp với cô giáo, các bạn trong nhóm chơi, trong các hoạt động chưa có kỹ năng tham gia, kỹ năng tự phục vụ còn rất hạn chế. Trẻ tỏ ra nhút nhát, chưa chủ động chào hỏi khi gặp các cô, chưa biết chia sẻ với bạn, với cô. Chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, chưa biết làm như thế nào còn đứng quan sát cô, chờ đợi xem cô, các bạn làm gì…Chưa quan tâm đến các vấn đề xung quanh trẻ.

Vì vậy tôi nhận thấy, cần phải đưa ra một số biện pháp giúp trẻ Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội thông qua việc tăng cường tổ chức trải nghiệm cho trẻ  từ đó, giúp  trẻ được nhìn, nghe, sờ, ngửi, giao tiếp, tương tác, thực hành, chia sẻ... cùng bạn bè và giáo viên từ đó có thể huy động tính tích cực, giúp trẻ phát triển tình cảm, kỹ năng một cách tốt nhất. Góp phần vào việc phát triển toàn diện ở mỗi đứa trẻ.

 Một số biện pháp phát triển tình cảm kỹ năng xã hội thông qua hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tại lớp 3 tuổi C2 Trường Mầm non Bản Ngoại

Biện pháp 1: Bản thân tích cực học tập, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có kĩ năng tốt trong việc tổ chức hoạt động phát triển tình cảm kỹ năng xã hội theo hướng trải nghiệm

Biện pháp 2. Tích cực xây dựng môi trường cho trẻ trải nghiệm để phát triển tình cảm kỹ năng xã hội.

 Biện pháp 3: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tại lớp 3 tuổi C2 Trường Mầm non Bản Ngoại

Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động trải nghiệm giúp phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tại lớp 3 tuổi C2 Trường Mầm non Bả Ngoại

                 Biện pháp 5: Tích cực quan sát, theo dõi, đánh giá trẻ khi tham gia vào các hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ.

          Biện pháp 6: Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh trong việc tăng cường cho trẻ trải nghiệm nhằm phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội.

 Sau khi áp dụng sáng kiến Một số biện pháp phát triển tình cảm kỹ năng xã hội thông qua các hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tại lớp 3 tuổi C2 Trường Mầm non Bản Ngoại” trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 4/ 2022 bản thân tôi thấy kết quả thu về rất tốt.

Bảng kết quả khảo sát sau khi áp dụng sáng kiến

 

Stt

 

Nội dung khảo sát

 

Tổng số trẻ

Mức độ

Đạt

Chưa đạt

Số trẻ

Tỷ lệ %

Số trẻ

Tỷ lệ %

1

Nhận thức về bản thân, tình cảm với các bạn, mọi người xung quanh

 

 

 

25

23

92

2

8

2

Nhận biết trạng thái cảm xúc của bản thân và người khác

23

92

2

8

3

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham gia vào các hoạt động

24

96

1

4

4

Kỹ năng tự phục vụ

25

100

   0

0

Qua bảng số liệu trên so sánh với kết quả khảo sát tại thời điểm tháng 9/2021 cho thấy: Tỉ lệ trẻ đạt ở các nội dung tính đến thời điểm tháng 4/2022 đã tăng lên rõ. Như vậy, các biện pháp mà tôi áp dụng trong việc tổ chức cho trẻ trải nghiệm nhằm phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ thu được kết quả rất tốt.

Đối với trẻ: Trẻ đã nhận thức rõ nét về bản thân, nói được thông tin quan trọng về bản thân trẻ (Tên, tuổi, giới tính, các thành viên trong gia đình…) Có những hành vi ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân (Mặc quần áo, đi vệ sinh, tham gia trò chơi…) Đã nhận biết được các trạng thái cảm xúc và biết thể hiện tình cảm phù hợp với các bạn, cô giáo, mọi người xung quanh, biết chia sẻ, giúp đỡ trong các hoạt động, vui chơi đoàn kết. Trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, trong các hoạt động, có kỹ năng thực hành trong các hoạt động, biết lựa chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích; Trẻ tự làm một số việc tự phục vụ bản thân (Đi vệ sinh, lấy và cất đồ dùng cá nhân, cất bát, ghế, gường, gối của trẻ…) Trẻ hoàn thành các nhiệm vụ người lớn giao và thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc. Tất cả các điều đó tạo điều kiện phát triển toàn diện ở mỗi đứa trẻ.

Với giáo viên: Linh hoạt, sáng tạo, có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ, tận dụng và sử dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương làm phong phú các hoạt động của trẻ, thông qua các biện pháp này giúp giáo viên quan sát trẻ kỹ hơn, nắm rõ hơn được đặc điểm tâm sinh lý cũng như khả năng nhận thức của trẻ từ đó điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ tốt hơn.

Bên cạnh đó, cùng với công tác tuyên truyền tốt tới các bậc phụ huynh, tôi đã giúp phụ huynh hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc giúp trẻ phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, từ đó phụ huynh rất tích cực ủng hộ nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi, phối hợp với các cô tạo mọi điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tác động lên trẻ một cách tốt nhất. Có thể nói rằng, sự ủng hộ từ phía phụ huynh học sinh đã góp phần không nhỏ vào hiệu quả của công tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và giúp phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ tại lớp 3 tuổi C2 nói riêng.

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện đề tài

                         (Trẻ đi thăm quan trải nghiệm tại khu bếp ăn của trường )

                                         (Trẻ thực hành tập nhập vai chơi nấu ăn)

                          (Trẻ chơi, giao lưu cùng các bạn tại vườn hoa)

                                          (Cô và trẻ trải nghiệm làm bánh trôi)

                         (Quan sát và hướng dẫn trẻ kỹ năng đi giày dép)

                          (Hướng dẫn và hỗ trợ trẻ kỹ năng cài khuy áo)

                                  (Hướng dẫn, quan sát trẻ kỹ năng xếp hàng, rửa tay )

                         (Hướng dẫn và quan sát trẻ kỹ năng gập chăn sau khi ngủ dạy

 

                       (Trẻ thăm quan trải nghiệm công việc của bác Bảo vệ)

                           (Trẻ thăm quan trải nghiệm công việc của cô y tế)

 

                                                 (Trẻ chào cô giáo,  Bố mẹ)

                    (Trẻ chơi theo ý thích, rất tích cực chia sẻ trong quá trình chơi)

  (Kỹ năng chơi, kỹ năng chia sẻ hợp tác trong một nhóm chơi tại hoạt động chơi ngoài trời)

(Tổ chức hoạt động học lồng ghép giáo dục tình cảm, kỹ năng cho trẻ để Ban giám hiệu, đồng nghiệp dự)

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hường
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 148
Tháng 05 : 7.890
Năm 2022 : 50.241
Sunday, 22/05/2022 - 01:43|
“Thân thiện - Yêu thương - Chia sẻ - Trách nhiệm – Chất lượng - Cống hiến”